สายตรงคณบดี
Shoulder Bag Replica Watches

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำเสนอผลงานวิจัย เครื่องเตือนภัยน้ำผ่าไหลหลากเตือนภัยแบบ 4 ระดับ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

THAILAND TECH SHOW 2016
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google

Presentation - SCIT CRRU

CRRU CAMPUS TV สัปดาห์นี้ พบกับ อาจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้นำงานวิจัย "เครื...

Posted by มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย on 2 พฤศจิกายน 2015

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯได้เข้าศึกษา...

Posted by สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. on 21 มกราคม 2016
banners banners banners

ความสำคัญคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย

สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ดร.วิชิต นางแล คณบดี สนวฯ. และ นักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ THE MASTER OF INNOVATION เกมส์โชว์สุดยอดนวัตกรรมและชิ้นงานต้นแบบ นวัตกรรมเครื่องเตือนภัยน้­ำป่าไหลหลาก ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยชีว­ิตผู้คนได้เป็นจำนวนมาก มาดูกันสิว่าสัปดาห์นี้จะสามารถผ่านเข้ารอ­บไปชิงเงินรางวัลได้หรือไม่ และตามติดกันกับนวัตกรรมสุดไฮเทคอีกหนึ่งน­วัตกรรม แต่จะเป็นนวัตกรรมอะไรนั้น ติดตามชมในรายการ THE MASTER OF INNOVATION

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโดย ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แสดงคว...

Posted by สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. on 8 ตุลาคม 2015

SCIT NEWS

product
SCIT Student Startup Thailand 4.0 เข้าร่วม IT & MOBILE EXPO 2017
product
มร.ชร.รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “อธิการบดี” ใหม่
product
คณบดีร่วมทำบุญทำบุญงานเทศน์มหาชาติสองแผ่นดิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
product
SCIT ร่วมประชุมการดำเนินโครงการ LabVIEW Academy
รายละเอียดเพิ่มเติม

SCIT ACTIVITIES

Activities
"เสวนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์ของประเทศ"
Activities
กีฬาสีสานสัมพันธ์ SCIT SPORT DAY
Activities
กิจกรรมดูภาพยนตร์เสวนา MOVIE TALK ตอน WEINER : การเมืองพี่ก็ยุ่ง การมุ้งพี่ก็เอา
Activities
กิจกรรม ประชุมสัมมนาการดำเนินงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงActivities Topic

SCIT PROCEEDING

หนังสือตอบรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบสือค้นข้อมูลการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคนิคออนโทโลยี กรณีศึกษา สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนังสือตอบรับ บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบหน่วยย่อยสามารถออกแบบร่วมกันอย่าง อิสระ กรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท
การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบหน่วยย่อยสามารถออกแบบร่วมกัน อย่างอิสระ กรณีศึกษาการจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคนิคออนโทโลยี กรณีศึกษา สานักวิชาคอมพิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
เอกสารการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 6 (งานวิจัยเรื่อง เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์)