ข่าวประชาสัมพันธ์สถานที่จัดโครงการ : วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561


สถานที่จัดโครงการ : วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561


สถานที่จัดโครงการ : วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 ม.9 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100