สำหรับนักศึกษาและสถานประกอบการ

แบบประเมินนักศึกษาโดยสถานประกอบการCIT

แบบประเมินนักศึกษาโดยสถานประกอบการ

  • เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบรายงานการฝึกของนักศึกษาCIT

แบบรายงานการฝึกของนักศึกษา

  • เอกสาร/แบบฟอร์ม

CIT CRRU

ขอเส้นทาง