สำหรับนักศึกษาและสถานประกอบการ

แบบประเมินนักศึกษาโดยสถานประกอบการDiGiT

แบบประเมินนักศึกษาโดยสถานประกอบการ

  • เอกสาร/แบบฟอร์ม

แบบรายงานการฝึกของนักศึกษาDiGiT

แบบรายงานการฝึกของนักศึกษา

  • เอกสาร/แบบฟอร์ม

DiGiT CRRU

ขอเส้นทาง