ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯเข้าร่วม การประกวดคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ชิงเงินรางวัลกว่า 6,000 บาท ได้ที่ https://forms.gle/Ea8NGo6riUta76R16


SCIT NEWS

MORE NEWS

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายตรงคณบดี

pumipong@crru.ac.th

053-776000 ต่อ 1677

CS

Computer Science
วิทยาการคอมพิวเตอร์

Learn More

IT

Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Learn More

CPE

Computer Engineering
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Learn More

BC

Business Computer
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Learn More

GD

Graphic Design
กราฟิกดีไซน์

Learn More

SCIT CRRU
ACTIVITIES


SCIT

School of Computer and Information Technology