Image

ทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. 2562

ประกาศเมื่อ : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรม "ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2562"

ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพกิจกรรม