Image

SCITเข้าร่วมพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

ประกาศเมื่อ : 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารรสนเทศ

นำโดย

อาจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม