Image

SCIT จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564

ประกาศเมื่อ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564
เพื่อให้บุคลากร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
ภายในกิจกรรมมีการรับประทานอาหารร่วมกันและแลกของขวัญ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้กล่าวอวยพรส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564
ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ณ ร้านโตเกียวการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...