Image

SCIT จัดการรายงานตัว ปฐมนิเทศ และเซ็นสัญญาจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ประกาศเมื่อ : 26 มกราคม พ.ศ. 2564


การรายงานตัว ปฐมนิเทศ และเซ็นสัญญาจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่รับผิดชอบ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 06 มกราคม 2564
ณ อาคาร 101
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...