Image

SCIT จัดกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

ประกาศเมื่อ : 9 เมษายน พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จัดกิจกรรม "พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง" สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ประจำปี 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564

โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา
ร่วมทำกิจกรรม

ณ ลานกิจกรรม สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวให้พรแก่นักศึกษาคณาจารย์ พร้อมกับมอบของขวัญที่ระลึกให้กับคณาจารย์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

โดยการจัดกิจกรรม "พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง" สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดขึ้นประจำทุกปี

เพื่อให้นักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาวิชาความรู้ให้
พร้อมกล่าวขอขมา และรับพรจากครูบาอาจารย์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อเป็นสิริมงคล

รายละเอียดเพิ่มเติม...