Image

SCIT จัดกิจกรรม พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา 2564

ประกาศเมื่อ : 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย
อาจารย์จักรี พิชญ์พิบุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์อนุสรณ์ ใจแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

จัดกิจกรรม พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ณ วัดป่าหวายขุมเงิน บ้านป่ากุ๊ก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...