กิจกรรม

SCIT เข้าร่วมงาน มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดกิจกรรมการทำแบบสำรวจการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information ...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาความรู้พื้นฐาน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digi...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้...

อ่านต่อ ...