Image

กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้ด้าน Knowledge Management และการประชุมบุคลาการปร...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

14 กุมภาพันธ์ "วันราชภัฏ"...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

อบรมสัมมนา "เรียนยังไงให้รอด ทำงานยังไงให้ปัง"...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่่อง อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง ขั...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

มหกรรมวิชาการ 2020 Open House CRRU ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563...

อ่านต่อ ...