Image

กิจกรรม

โครงการทุนการศึกษา นักศึกษา CS IT ผู้มีผลการเรียนดีเด่น...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

ป๋าเวณียี่เป็งราชภัฏเจียงฮาย ประจำปี 2562...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

กิจกรรมอาสาทำความดี อุทิศถวาย ร.9...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562 มร.ชร....

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

ทอดกฐินสามัคคี มร.ชร. 2562...

อ่านต่อ ...