Image

กิจกรรม

SCIT จัดกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิธีบันทึก...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาบุคลากร SCIT ครั้งที่ 1...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

แสดงความยินดี นางพัชราวลัย กาเผือก ในโอกาส เข้ารับราชการ...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT ทำ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)...

อ่านต่อ ...

Image

กิจกรรม

SCIT จัดกิจกรรมอบรมแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ให้กับโรงเรียนราชประชา...

อ่านต่อ ...