ข่าวประชาสัมพันธ์

สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีวันทาคณาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์และครอบครู ประจำปีการศึกษา 2556


สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีวันทาคณาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์และครอบครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2556 เวลา 08:00-12:00 น.
ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ระลึกถึง
ครูบาอาจารย์ผู้
ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษา และเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 ได้มอบตัวเป็นศิษย์ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผ่านพิธีครอบครูที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมตามโบราณประเพณีในการมอบตัวเป็นศิษย์ในการเข้าศึกษาในสถานศึกษาต่าง ๆ ด้วย 

กำหนดการ
โครงการพิธีวันทาคณาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์และครอบครู
ประจำปีการศึกษา 2556
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2556
ณ. ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

…..........................................................................................................................................................

08.00 – 08.15 น.
ลงทะเบียน

08.15 – 08.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ คณบดี
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เครื่องบูชาพระพิฆเนศวร และพระวิษณุกรรม

08.30 – 11.00 น.
พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร พระวิษณุกรรม และบายศรีสู่ขวัญ

11.00 – 12.00 น.
พิธีวันทาคณาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์และครอบครู
เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2556

12.00 – 13.00 น.
 พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประกาศเมื่อ : 26-06-2013 14:40:00