ข่าวประชาสัมพันธ์

รดน้ำดำหัวท่านอธิการบดี มรรช.


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

เข้าพบท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย เพื่อรดน้ำดำหัวและแสดงถึงความเคารพ นบน้อม และเป็นการขอขมาลาโทษในสิ่งที่กระทำล่วงเกิน
พร้อมทั้งรับคำอวยพรจากท่านอธิการบดี

และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
นักวิจัยและทีมงาน ได้จัดแสดงผลงานที่พึ่งคว้ารางวัล จากการเข้าร่วมแข่งขันการจัดนิทรรศการในเวทีระดับนานาชาติ 44 International Exhibition of Inventions Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างที่ 13-17 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
โดยได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ
1).ประกาศนียบัตร. Certificate of Excellence Achievement. จาก
สภาคณะกรรมการวิจัย ประเทศมาเลเซีย..
การประกาศผล จาก. Geneva. inventories
2).Bronze Medal เหรียญทองแดง จากกองประกวดและแข่งขัน
44 International Exhibition of.
Geneva inventions 2016
โดย ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล และทีมงาน ที่สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันและนำชื่อเสียงมาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 12-05-2016 16:49:00