ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ(สปป.ลาว)


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

พร้อมด้วยทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจษฎา สุวรรณ 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรร

อาจารย์สมบัติ บุญคำเยือง
ผู้อำนวยการศูนย์ชาติพันธุ์ศึกษา 
สำนักวิชาสังคมศาสตร์

เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ. ห้องประชุมวิทยาลัยครูดงคำช้าง นครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.....ศูนย์ชาติพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ : 08-06-2016 18:16:00