ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ร่วมออกบูธ ต้อนรับคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์แลเทคโนโลยีสารสนเทศ

ร่วมออกบูธและให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนมเบอร์วันระดับประเทศ ประจำปี 2559

วันที่ 16 มิถุนายน 2559
เวลา 13.30 - 16.00 น.

ณ ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกาศเมื่อ : 16-06-2016 17:25:00