ข่าวประชาสัมพันธ์

สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. และนักศึกษา ได้นำเสนอ และสรุปโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยใช้ CCTV เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ยั่งยืน.


สนว.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. และนักศึกษา ได้นำเสนอ
และสรุปโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยใช้ CCTV
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ยั่งยืน.
ร่วมกับภาคีเครือข่าย. ในจังหวัดเชียงราย


ประกาศเมื่อ : 06-07-2016 09:33:00