ข่าวประชาสัมพันธ์

สนว.คอมพิวเตอร์ฯ ส่งตัวแทนร่วมชิงชัยโครงการต้นกล้าสีขาว


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร.ส่งทีม STOP IT IS นักศึกษาตัวแทน-ของสำนักวิชาฯ ร่วมคัดเลือกในโครงการต้นกล้าสีขาว ของธนาคารกรุงไทย โดยในโครงการนี้ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ทุกชั้นปี ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ จะได้ แข่ง ขันคิดวิเคราะห์แผนธุรกิจ พร้อมลงพื้นที่ดำเนินโครงการจริง แล้วนำเสนอผลงานผ่านภาพโปสเตอร์ทีสื่อให้เห็นถึงแนวคิดและกิจกรรมที่ทำ พร้อมนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทุนการศึกษา รวมมูลค่า 1,550,000 บาท

โดยตัวแทนของสำนักวิชา ทีม STOP IT IS ได้ผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมากกว่า 2000 ทีม และได้เป็นหนึ่งใน 113 ทีมที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้เหลือเพียง 40 ทีม เพื่อหาทีมชนะเลิศต่อไป

งานนี้ชาว SCIT ขอส่งแรงใจไปเชียร์ทีม STOP IT IS ให้สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน 1 ใน 40 ทีม เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สำนักวิชา...ให้จงได้ประกาศเมื่อ : 17-08-2013 10:57:00