ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และ นักวิจัย เป็นตัวแทน นำเสนอผลงานวิจัย.. เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก เตือนภัย 4 ระดับ และ ผลงานวิจัย ด้านเตือนภัยพิบัติ


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดย อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ และ นักวิจัย เป็นตัวแทน นำเสนอผลงานวิจัย.. เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก เตือนภัย 4 ระดับ และ ผลงานวิจัย ด้านเตือนภัยพิบัติ
ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1

ประกาศเมื่อ : 17-08-2016 13:53:00