ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมมอบของใช้อุปโภคบริโภค แก่ประชาชนเทศบาลตำบลนางแล หมู่ที่ 7 ที่ได้รับคามเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2559


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมมอบของใช้อุปโภคบริโภคแก่ประชาชนเทศบาลตำบลนางแล หมู่ที่ 7 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก เมื่อวันที่15 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯเป็นตัวแทนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯเข้าร่วมมอบของใช้อุปโภคบริโภคแก่ประชาชนเทศบาลตำบลนางแล ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก

ณ วัดอุทกวนาราม บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงรายประกาศเมื่อ : 17-08-2016 17:15:00