ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT บริการวิชาการแก่สังคม


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 14 กันยายน 2560
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ได้ออกพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าก๊อ
และ ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือ ในส่่วนการนำผลงานวิจัย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ Internet of things (IOT) มาใช้กับด้านการแพทย์
ณ สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย

ประกาศเมื่อ : 14-09-2017 20:00:00