ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีร่วม งานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าว การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรมไทย ร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ และรับมอบ.. ประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ จาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยผลงานวิจัยของสำนักวิชคอมพิวเตอร์ฯ โดยนักวิจัีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ และ อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ได้รับ “รางวัลเหรียญเงิน” จากการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานประกวด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "13th Taipei International Invention Show & Technomart (INST 2017) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน TWTC Exhibition HALL 1 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ประกาศเมื่อ : 20-10-2017 19:32:00