ข่าวประชาสัมพันธ์

Thailand Tech Show 2016


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯพร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน NSTDA Investors’ Day 2016: Investment Pitching Session.
งานมหกรรม Thailand Tech Show 2016
โดยงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้คัดเลือก.จาก สวทช. " เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเตือนภัยแบบ 4 ระดับ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS "
นำเสนอต่อ
--------
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และ
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
------
โดยได้รับคำแนะนำแนวทาง
การนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และในเชิงพาณิชย์สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นจากเดิม.
-------
ตลอดจนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นพร้อมนำไปแข่งขันเวทีในระดับชาติ. นานาชาติต่อไป.
เพื่อนำเสนอต่อ บริษัท. ต่าง ๆ
นำไป Startup (เส้นทางธุรกิจแบบใหม่ คิดได้,ทำเป็น,ขายได้)

ณ.ห้องเพลนารี 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานมหกรรม Thailand Tech Show 2016

ประกาศเมื่อ : 10-09-2016 12:10:00