ข่าวประชาสัมพันธ์

มุทิตาจิตบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2559


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมงาน " ในความทรงจำ " มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559 วันที่ 23 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559 จำนวน 11 ท่าน โดย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามด้วย คณบดีซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละคณะ สำนักวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีกทั้งยังมีการแสดงและการรับประทานอาหารร่วมกันของบุคลากรพบปะพูดคุยสังสรรค์ ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเหมือนครอบครัว และทางสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เป็นตัวแทนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดยงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2559 เป็นการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 11 ท่าน ในคณะและสำนักวิชาต่างๆ ที่ได้ทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มาจนมีอายุครบ 60 ปี

ประกาศเมื่อ : 23-09-2016 23:58:00