ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้าน SCIT สัมมนาหัวข้อ IT Trend in 2014 (ทิศทางไอทีในทศวรรษหน้า)
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดบ้าน SCIT ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ IT Trend in 2014 (ทิศทางไอทีในทศวรรษหน้า) โดยวิทยากรจากบริษัทคอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับประเทศ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ณ ห้อง Cyber Space Servicesชั้น 3 อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มร.ชร.


โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประชุมชัย วงษ์ชัยภวัฒน์ System Solution Specialist และคุณปวีณ อารยางค์กูร Engineering Manager จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด บรรยายในหัวข้อเรื่อง Cloud Technology 


และคุณรังสรรค์ คุณัญญาสิทธิ์ Senior Manager of Business Development จากบริษัท Acer Computer จำกัด ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ IT Trend in 2014 (ทิศทางไอทีในทศวรรษหน้า)


ประกาศเมื่อ : 07-09-2013 12:51:00