ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ร่วมกิจกรรมวันคล้ายสถาปนา 43 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมกิจกรรม
วันคล้าย วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครอบรอบ 43 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 43 ปี 
เนื่องใน วันที่ 29 กันยายน 2516 เป็นวันที่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยครูเชียงราย ก่อนจะเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในปัจจุบัน

โดยกิจกรรมวันคล้ายสถาปนา 43 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เริ่มตั้งแต่เวลา 07.39 น. มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 44 รูป ณ ลานด้านหน้าอาคารบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หลังจากนั้นเวลา 08.39 น. เป็นพิธีทางศาสนา ณ ภายในอาคารบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต่อจากนั้น เวลา 09.39 น. เป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยคณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากไหว้ พระพุทธธัมมทีปมุณีศรี พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สักการะเจ้าพ่อแสนหวี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของบุคลากร และสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

และสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครอบรอบ 43 ปี

วันที่ 29 กันยายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประกาศเมื่อ : 29-09-2016 16:26:00