ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
เข้าร่วมพิธีวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
กำหนดจัดพิธิวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 
 กำหนดจัดพิธิวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2559
เวลา 15.30 - 18.00 น.
ณ ห้องประชุมพยอม
อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์
โดยพิธีวันทาคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษานั้น ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา ได้ระลึกถึงพระคุณครู และเป็นการนอบน้อมมอบตัวเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามประเพณีโบราณ ในการมอบตัวเป็นศิษย์ในการเข้าศึกษาในสถานศึกษาอีกด้วย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แก่นักศึกทุกท่านที่เข้าร่วมพิธี


ประกาศเมื่อ : 08-10-2016 18:02:00