ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปรึกษาหารือการทำMOUกับมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย คุณโกโบริ ทาเกโอะ (Mr.Takeo Kobori) 

(นายกสมาคม ซากุระกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น)

และ 

คุณมยุรี จินา

( ผู้จัดการบริษัท AINMANPOWER
)

http://www.ainmanpower.co.th/

และ. ผู้อำนวยการ.
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น. ซากุระ เชียงราย


https://sites.google.com/site/sakurachiangrai/

 

ได้ เข้าร่วมประชุม ปรึกษา หา รือ
แนวทาง การทำความร่วมมือ กับ


มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต 

(KCGI:The kyoto college of Graduate Studies for Informatics) 

http://goo.gl/x6M39m

และ NAKAKYUSHU
JUNIOR COLLEGE

http://www.nkjc.jp/

 

โดยจะทำความร่วมมือ ทาง ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ และ งาน ด้าน วิชาการต่าง ๆ

และในที่ประชุม. ทางด้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต. นางแล

(คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ)

 

และทีมบริหาร

อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)

และ

อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก

(รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ)

 

จะได้ ดำเนินการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน
และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ
ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะได้ดำเนินต่อไป

 

และ คุณโกโบริ ทาเกโอะ ได้ มาตรวจ
ต้นซากุระ ที่ได้ปลูกไว้ จาก สมาคมซากุระ ประเทศญี่ปุ่น จังหวัด กุมมะ
 และ คาดว่าต้นซากุระ
ออกดอก ในช่วง ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ที่มา :
 http://www.crru.ac.th/showNEWS.php?topic_id=953

 

 ประกาศเมื่อ : 15-10-2016 11:17:00