ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน NSTDA Investors’ Day 2016: Investment Pitching Session. งานมหกรรม Thailand Tech Show 2016ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน NSTDA Investors’ Day 2016: Investment Pitching Session.
งานมหกรรม Thailand Tech Show 2016
โดยงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้คัดเลือก.จาก สวทช. " เครื่องเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากเตือนภัยแบบ 4 ระดับ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android และ iOS "
ประกาศเมื่อ : 02-11-2016 16:34:00