ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ร่วมจัดนิทรรศการ Education Expo เปิดประตูรั้วสู่มหาวิทยาลัย


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ร่วมกับ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ร่วมจัดนิทรรศการ Education Expo
เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60 ครั้งที่ 3
วันที่ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ณ โรงเรียนกัลยาณีลำปาง ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาลัย ก้าวไปในโลกอาชีพ’60” เพื่อเปิดโอกาสแนะนำ ให้ข้อมูลหลักสูตร การเรียน การสอน แต่ละคณะ สาขาวิชา การบริหารจัดการเรียน การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการวางแผนสู่ตลาดอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ความต้องการด้านตลาดอาชีพแรงงาน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกโรงเรียนในจังหวัดลำปาง มี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียนเรียน นักศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมในงานคับคั่ง
ภายในงานมีการ ออกบูท จาก สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ตอนบน มาให้ความรู้ และ แนะแนวการศึกษาต่อ การรับสมัครนักศึกษา พร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก ที่ทันสมัย มีบริการตรวจวัดความดันโลหิต บริการตรวจร่างกาย ฟรี ไม่คิดค่าบริการ นอกจากนี้ มีการ ออกบูทจำหน่าย อาหาร และเครื่องดื่ม จาก นักเรียน นักศึกษา รวมถึง การแสดง ของแต่สถาบันการศึกษาเพื่อเรียกคนเข้ามาชมกิจกรรมในบูทของตนเอง
โดยบูธนิทรรศการของ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ นั้นประกอบไปด้วย บูธของทั้ง 5 สาขาวิชา คือ
1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชากราฟิกดีไซน์
บูธของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบูธของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯได้รับความสนใจจากน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทุกโรงเรียนในจังหวัดลำปาง ที่มาร่วมงานนิทรรศ Education Expo ในครั้งนี้กันอย่างคึกคัก
Credit : http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php…

ประกาศเมื่อ : 14-11-2016 15:11:00