ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปรึกษาหารือMOUกับมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต..


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คุณโกโบริ ทาเกโอะ (Mr.Takeo Kobori) (นายกสมาคม ซากุระกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น) และ คุณมยุรี จินา ( ผู้จัดการบริษัท AINMANPOWER ) http://www.ainmanpower.co.th/ และ. ผู้อำนวยการ. โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น. ซากุระ เชียงราย https://sites.google.com/site/sakurachiangrai/ พร้อมด้วยทีมงาน ได้ มาตรวจ ต้นซากุระ ที่ได้ปลูกไว้ จาก สมาคมซากุระ ประเทศญี่ปุ่น จังหวัด กุมมะ และ คาดว่าต้นซากุระ ออกดอก ในช่วง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 และได้ เข้าร่วมประชุม ปรึกษา หา รือ แนวทาง การทำความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ กับ มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาสารสนเทศเกียวโต (KCGI:The kyoto college of Graduate Studies for Informatics) http://goo.gl/x6M39m และ NAKAKYUSHU JUNIOR COLLEGE http://www.nkjc.jp/ โดยจะทำความร่วมมือ ทาง ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ และ งาน ด้าน วิชาการต่าง ๆ และในที่ประชุม. ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต. นางแล (คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ) และทีมบริหาร อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) และ อาจารย์เศรษฐชัย ใจฮึก (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) จะได้ ดำเนินการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) เป็นกรณีหนึ่งของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ ได้รู้จักชีวิตที่แท้จริงของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะได้ดำเนินต่อไป ที่มา: http://www.crru.ac.th/showNEWS.php?topic_id=953

ประกาศเมื่อ : 01-12-2016 15:08:00