ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล
คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ
ร่วมออกพื้นที่กับ หน่วยแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ครั้งที่ 2/2559 และร่วมถวายความอาลัย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
ณ สุขศาลาพระราชทาน ศกร.ตชด.บ้ายห้วยกุ๊ก

ประกาศเมื่อ : 09-12-2016 17:35:00