ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ้าป่าวิชาการ สู่แดน พุทธภูมิ เดินตามรอยบาท พระบรมศาสดา


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายพร้อมด้วยคณะ การเดินทาง สู่แดน พุทธภูมิ เดินตามรอยบาท พระบรมศาสดา แสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณ พระรัตนตรัย ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล สถานที่ ประสูติ ณ ลุมพินีวัน ตรัสรู้ ณ พุทธคยา ปฐมเทศนา ณ สารนาถ ปรินิพพาน ณ กุสินารา และการเดินทางไปทอดผ้าป่าวิชาการ โดยถวายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เป็นตัวนำ และ ประกอบไปด้วย จตุปัจจัยต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานวิชาการกิจการงาน ของพระพุทธศาสนา ณ วัดไทยในแดนพุทธภูมิ ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี-อินเดีย ณ วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ณ วัดไทยนวราชรัตนาราม ๙๖๐ รัฐอุตร ประเทศ อินเดีย วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล https\://www.facebook.com/waengpang/posts/414411065577355?pnref=story

ประกาศเมื่อ : 02-03-2017 10:03:00