ข่าวประชาสัมพันธ์

คนเก่ง SCIT ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ตัวแทน 1 เดียวของภาคเหนือ


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับทีม STOP IT IS ตัวแทนของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รอบ 40 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขันโครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากผู้เข้าร่วมชิงชัยทั้งหมดในรอบแรกมากกว่า 2000 ทีมและรอบที่ 2 113 ทีมจากทั่วประเทศ
โดยเป็นตัวแทน 1 เดียวของราชภัฏภาคเหนือ และเป็น 1 ใน 2 ของราชภัฏทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
โดยนักศึกษาตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย นายธีรฉัตร  อินถา, นางสาวจุฑามาศ  ชูนันย์, นายวุฒิชัย หมื่นสอน, นางสาวสาวิณี แซ่เฉิง และนางสาวพิมผกา  สาริวาท โดยมี อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันครั้งนี้


ประกาศเมื่อ : 07-09-2013 20:25:00