ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ร่วมกิจกรรม พานพิเศษวิชาการ Open House 59


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในงาน
พานพิเศษวิชาการ 59
(Open House 59)
"ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธาน"
"ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงเรียนพานพิเศษพิทยา
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 02-03-2017 10:06:00