ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชินีฯ


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต นางแล คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมด้วยนักศึกษาเป็นตัวแทนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯวางพานพุ่มเงิน-ทอง และพิธีประกาศเกียรติคุณผู้สมควรได้รับการยกย่อมแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 11-08-2017 16:41:00