ข่าวประชาสัมพันธ์

สนว.คอมพิวเตอร์จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการปิดภาคเรียน 1/56


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/56 และสรุปผลดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/56 ที่ผ่านมา เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการในภาคเรียนที่ 2/56 ต่อ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ (Cyber Space 4938)ประกาศเมื่อ : 30-09-2013 14:37:00