ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดการประชุม เพื่อวิเคราะห์แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ จัดโครงการ ประชุมเพื่อวิเคราะห์แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ในวันที่ 21 มี.ค. 2556 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 15-03-2013 16:06:00