ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application บน Windows 8.1


SCIT จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Application บน Windows 8.1  เปิดประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนา Application สำหรับ Windows 8.1 โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพจาก Microsoft (ประเทศไทย)


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มร.ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การสร้าง Application บน Windows8.1 ด้วย Microsoft Blend visual studio 2013 และ Microsoft Visual studio 2013
(โดยทีมงานวิทยากรจากบริษัท Microsoft (ประเทศไทย)

วันที่ 18-19 มกราคม 2557
เวลา 08:30-17:30 น.
ณ ห้อง Cyberspace Services (4938) อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถสร้าง Application สำหรับใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 สำหรับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่สนใจด้านการพัฒนา Software

ประกาศเมื่อ : 12-12-2013 13:23:00