ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT จัดโครงการ AppClinic Zero to Hero


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ มร.ชร. ร่วมกับ Microsoft Student Partner มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ บริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทย จัดโครงการ
AppClinic Zero to Hero
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นหน้าใหม่ในวงการนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นในประเทศไทย และเป็นการระดมความคิดของนักศึกษาที่จะสรรค์สร้าง Application ที่มีประโยชน์ต่อผู้นำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการฝึกทักษะทางด้าน Training Speeching ฝึกการพรีเซนต์และการนำเสนอผลงาน
โดยโครงการ AppClinic Zero to Hero จะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำ ทุกวันเสาร์ ณ ห้อง Cyberspace 4938 ชั้น 3 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : http://sdrv.ms/19pUQ5P หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FacebookGroup ไมโครซอฟท์เพื่อการศึกษา CRRU

ประกาศเมื่อ : 12-12-2013 16:15:00