ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT จัดงาน IT Grand Seminar


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ IT Grand Seminar 
วันที่ 11 มกราคม 2557 เวลา 08:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมพยอม อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยภายในงานพบกับ

- การแสดงผลงานของนักศึกษา
- การบรรยายทางวิชาการจากวิทยากรระดับประเทศ ในหัวข้อเรื่อง 
  - เขียน Resume อย่างไรให้ได้งานทำ
  - ประโยชน์ของ Certificate
  - การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
  - แต่งหน้าอย่างไรให้ดูดี

ในการเข้าเยี่ยมชม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมและร่วมงานสัมมนาทางวิชาการได้ตลอดทั้งวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


ประกาศเมื่อ : 02-01-2014 18:26:00