ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT จัดอบรม สร้างสรรค์งานกราฟิกอย่างมีไตล์ด้วย 3D Animation


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์งานกราฟิกอย่างมีไตล์ด้วย 3D Animation ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้อง CyberSpace Services
อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาในด้านกราฟิกดีไซน์ โดยเน้นการใช้งานโปรแกรมทางด้านการสร้าง 3D Animation เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เกิดแนวคิด และความรู้ในการสร้างสรรค์งานกราฟิกโดยในรูปแบบของ Animation โดยทีมงานวิทยากรที่มีประสบการณ์จากบริษัททางด้านการออกแบบงานกราฟิก ระดับประเทศ


ประกาศเมื่อ : 27-01-2014 11:35:00