ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา SCIT คว้า 5 รางวัลระดับอาเซียน


นักศึกษา SCIT คว้า 5 รางวัลระดับอาเซียน
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ที่สามารถคว้ารางวัล 5 รางวัลในการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับอาเซียนในงาน The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC) ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
รางวัลยอดเยี่ยม
หุ่นยนต์เคลื่อนที่หลบหลีกสิ่งกีดขวางโดยระบุตำแหน่งเป้าหมายด้วยจีพีเอส

รางวัลดีเด่น
ชุดควบคุมการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ด้วยอาร์เอฟไอดี

รางวัลระดับดี
เครื่องคืนหนังสือแบบกึ่งอัตโนมัติ
วาวล์น้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

โปสเตอร์ (Poster Presentation)
เกมต้นไม้คณิตศาสตร์

ประกาศเมื่อ : 22-02-2014 10:44:00