ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์ เชิญวิทยากรระดับชาติบรรยายด้านงานวิจัย


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการบรรยาย หัวข้อ การนำเสนอโครงการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์กราฟิก และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรีชา เลชาธิการโครงการวิจัยแห่งชาติ ทางด้านเทคโนโลยี ในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม สำนักวิชาคอม ฯ อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประกาศเมื่อ : 18-03-2013 16:03:00