ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT จัดกิจกรรม รดน้ำ ดำหัว ขอพรครูบาอาจารย์ ประจำปี 2557


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญนักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของล้านนา ในงานรดน้ำดำหัว ครูบาอาจารย์ 57 เนื่องในโอกาสป๋าเวณีปีใหม่เมือง ประจำปี 2557

ในวันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 13:00-16:00 น. ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม รดน้ำ ดำหัว ขอพรจากคณะอาจารย์ประจำสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ : 26-03-2014 14:21:00