ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ร่วมแสดงความยินดีกับทีม STOP IT IS


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับทีม STOP IT IS ตัวแทนจากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ฯที่ได้รับรางวัลนำเสนอดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันโครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จากผู้เข้าร่วมชิงชัยทั้งหมดในรอบแรกมากกว่า 2000 ทีมและรอบที่ 2 113 ทีมจากทั่วประเทศโดยเป็นตัวแทน 1 เดียวของราชภัฏภาคเหนือ และเป็น 1 ใน 2 ของราชภัฏทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
โดยนักศึกษาตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย นายธีรฉัตร อินถา, นางสาวจุฑามาศ ชูนันย์, นายวุฒิชัย หมื่นสอน, นางสาวสาวิณี แซ่เฉิง และนางสาวพิมผกา สาริวาท โดยมี อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันครั้งนี้

ประกาศเมื่อ : 28-03-2014 18:45:00