ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชิต นางแล


ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิชิต นางแล รองคณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีศักยภาพและพัฒนาบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน โดยให้เป็นบัณฑิตที่มีบุคลิกดี ความรู้ดี และทำงานได้จริง

ประกาศเมื่อ : 11-06-2014 17:03:00