ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIT ส่งผลงานเข้าประกวด วันนักประดิษฐ์ 57


SCIT ส่งผลงานเข้าประกวด วันนักประดิษฐ์ 57

สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ดร.วิชิต นางแล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมตัวแทนนักศึกษา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ เรื่อง "เครื่องเตือนภัยน้ำหลาก กรณีศึกษา บ้านปางหัด ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย" ในงาน "วันนักประดิษฐ์ 2557" ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 ณ อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประกาศเมื่อ : 25-06-2014 14:40:00