ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร SCIT บรรยายในการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "Technologies 2020 healthcare and Telemedicine web conferrence"


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.วิชิต นางแล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ได้รับเกียรติจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในการเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "Technologies 2020 healthcare and Telemedicine web conferrence" สำหรับการให้บริการในโครงการ "สุขศาลาพระราชทาน" ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย


ภาพโดย : ดร.วิชิต นางแล

ประกาศเมื่อ : 21-10-2014 16:34:00