ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษาตัวแทนสำนักวิชาคอมพิวเตอร์ ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย


สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษาตัวแทนจาก SCIT ในโอกาสเข้ารับรางวัลจากสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2557) เวลา 8.30 น. คณะนักศึกษาตัวแทนจากสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คว้า 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Office Specialist) ซึ่งเป็นการทดสอบมาตรฐานระดับสากลของบริษัท ไมโครซอฟต์ พร้อมด้วยนางสาวอัญชลี ทิพย์โยธิน อาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงการ

เข้ารับรางวัลในพิธีปิด และประกาศรางวัลโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (Netgen) ปีที่ 2 ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร

โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน จำนวน 1 คน ได้แก่
1. นายอมเรษ ประถมวงษ์

รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง จำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายมงคล คงพิริยะนันท์
2. นายอมตะ โก่งสายเงิน
3. นายอานนท์ สินลานนท์

ทางสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศเมื่อ : 03-11-2014 16:07:00