ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา


SCIT จัดพิธีลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ห้องโถง
ชั้น ๑ อาคารสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กลชาญ อนันตสมบูรณ์ คณบดีสำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธี และนำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษากล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

ประกาศเมื่อ : 27-11-2014 20:08:00